herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1658 z dnia 21.04.2016 r.).