herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5554 z dnia 17.12.2015 r.).