herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2714 z dnia 07.07.2015 ).