herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXIV/122/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1875 z dnia 12.05.2015 r.).