herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/397/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz 1479 z dnia 21.04.2015 r.).