herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/438/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/535/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 listopada 2013 r. . (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1017 z dnia 26.03.2015 r.)