herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXI/650/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4158 z dnia 29.10.2014 r.)