herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXI/662/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu niezabudowanego położonego w obrębie Międzywodzie ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Międzyzdroje, z przeznaczeniem na uregulowanie spraw terenowo - prawnych poprzez zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wyłączenie z produkcji leśnej lub likwidację boiska i przywrócenie gruntów do gospodarki leśnej.