herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LVI/630/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/339/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2564 z dnia 16.06.2014 r.).