herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr L/584/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19.03.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1777 z dnia 24.04.2014 r.)