herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr L/583/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19.03.2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1776 z dnia 24.04.2014 r. )