herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Ogłoszenie o naborze - inspektor ds pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów

 

 

 

Urząd Miejski w Dziwnowie

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów

 

Burmistrz Dziwnowa

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Inspektora w ds pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie

 

Liczba lub wymiar etatu - 1

 

Główne obowiązki:

 

W zakresie pozyskiwania funduszy:

- wyszukiwanie odpowiednich programów do celów i potrzeb Gminy,

- opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych,

- zarządzanie projektami dotyczącymi zadań Gminy ze środków pozabudżetowych,

- prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych.

W zakresie inwestycji:

- przygotowanie informacji do opracowywania rocznych planów inwestycyjnych,

- przygotowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Gminie,

- współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi (pozyskiwanie środków na inwestycje),

- przygotowanie informacji planowanych i realizowanych do BIP-u Gminy

 

Wymagania konieczne :

 

 • obywatelstwo polskie,

 • co najmniej 3 letni staż pracy,

 • wykształcenie wyższe magisterskie,

 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

Wymagania pożądane:

 

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych - minimum 1,5 roku,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność i kreatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku inspektora w UM,

 • życiorys i list motywacyjny,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 26.01.2007 r. do godz. 12:00

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5

Urząd Miejski

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnów

tel. /091/ 38 13 001

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inspektora ds pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

 

Inne informacje:

 

Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów oraz przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów.

 

 

 

Burmistrz

Kazimierz Libucki

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 12-01-2007 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 22-03-2017 14:36