herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-23-06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Zamiara


Uchwała Nr II/23/2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

Z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Zamiara.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. - Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. - Nr 25, poz. 219 , Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. - Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. - Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1065 ) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala , co następuje

§ 1 Stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Piotra Zamiara do Rady Miejskiej w Dziwnowie, w Okręgu Wyborczym Nr 6 wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu .

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Dziwnowa do przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dnia 11.12.2006 r. radny z Okręgu Wyborczego nr 3 Pan Piotr Zamiar zrzekł się pisemnie mandatu radnego . Rada Miejska jest zobowiązana stwierdzić wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 16:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 16:05