herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-22-06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa


Uchwała Nr II / 22 / 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128), art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10 poz 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2005 r. Nr 10 poz. 71, Nr 169 poz. 1417, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 170 poz. 1218) oraz § 1, § 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Z 2005 r. Nr 146 poz. 1223, z 2006 r. Nr 39 poz. 272) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Burmistrzowi Dziwnowa przyznaje się następujące wynagrodzenie miesięczne:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 3.450,00 zł,

- dodatek funkcyjny w wysokości - 1.080,00 zł,

- dodatek specjalny w wysokości - 20% wynagrodzenia

zasadniczego + dodatku funkcyjnego

- dodatek za wieloletnią pracę.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem objęcia obowiązków przez Burmistrza Dziwnowa

Uzasadnienie:

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza.

Składniki i wysokość wynagrodzenia ustala się w granicach :

- wynagrodzenie zasadnicze - od 3.450 zł - 4.630 zł

- dodatek funkcyjny - od 1.080 zł - 1.550 zł

- dodatek specjalny stanowi procent wynagrodzenia zasadniczego + dodatku funkcyjnego

od 20 % do 40 % .

- dodatek za wieloletnią pracę , inaczej „ stażowy „ zależy od ogólnego staży pracy . Minimalnie

dodatek ten wynosi 5 % po 5 latach pracy, wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy.

Maksymalnie do 20 %, stąd też w uchwale nie można określić wysokości tego dodatku , gdyż ustalany on jest według przepisów na podstawie akt osobowych pracownika.

Składniki wynagrodzenia ujęte w uchwale są składnikami obligatoryjnymi. Łączne wynagrodzenie nie może przekroczyć 7 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe . Kwota bazowa na 2006 r. wynosi 1.726,74 zł . Zatem wynagrodzenie maksymalne nie może przekroczyć 1.726,74 zł x 7 = 12.087,18 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 16:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 16:04