herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XLVII/458/2002 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10.10.2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów - w obrębie geodezyjnym Międzywodzie, rejon drogi wojewódzkiej i cieśniny Dziwna - na cele związane z funkcją mieszkalnictwa i usług w tym turystycznych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 88 poz. 1775 z dnia 03.12.2002 r.