herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXVII/377/2002 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25.01.2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 20 poz. 326 z dnia 24.04.2002 r. Uchwała Nr XXXII/432/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego - Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19.12.2012 r.