herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-20-06 w sprawie przyjęcia zadania pod nazwą _Zakup Ergonometru Wioślarskiego Koncept II do siłowni


U C H W A Ł A Nr II / 20/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia zadania pod nazwą Zakup Ergonometru Wioślarskiego Koncept II do siłowni”.

Na podstawie art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Zgodnie z Umową Nr DKE/III/P/33/2006 z dnia 20 października 2006 r. zawartą z Województwem Zachodniopomorskim przyjmuje się do realizacji zadanie pod nazwą „Zakup ergonometru wioślarskiego koncept II do siłowni” na kwotę 2.600 zł (dwa tysiące sześćset złotych)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przyjęcie do wykonania zadania rzeczowego przyjmuje Rada Miejska w drodze uchwały . Stąd tez projekt przedstawiony pod obrady Rady. 2.600 zł jest to kwota przekazana już przez Urząd Marszałkowski na konto Gminy. Gmina ze swojej strony „ dokłada „ do realizacji umówionego zadania 2.300 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 16:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 16:03