herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXII/328/2001 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.09.2001 r. w sprawie zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów - obręb geodezyjny Dziwnówek - na cele związane z lokalizacją funkcji usługowej centralnej przepompowni ścieków, parkingów i zieleni ogólnodostępnej - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 39 poz. 925 z dnia 20.11.2001 r.