herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-19-06 w sprawie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, które w imieniu Rady Miejskiej wykonuje


Uchwała Nr II / 19 / 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, które w imieniu Rady Miejskiej wykonuje Przewodniczący Rady.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1.W imieniu Rady Miejskiej - Przewodniczący Rady Miejskiej wykonuje wobec Burmistrza Dziwnowa następujące czynności z zakresu prawa pracy:

a/ udziela urlopu wypoczynkowego

b/ przyznaje miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne oraz zawiera umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

c/ wydaje i podpisuje polecenie wyjazdu służbowego,

d/ podpisuje listę płac,

e/ przyznaje dodatkowe wynagrodzenie roczne,

f/ przyznaje nagrodę jubileuszową,

g/ przyznaje jednorazową odprawę emerytalną lub rentową.

h/ przyznaje odprawę po ustaniu stosunku pracy

i/ przyznaje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

j/ podpisuje świadectwo pracy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr VI/31/99 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 28 stycznia 199 r. w sprawie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta, które w imieniu Rady Gminy wykonuje Przewodniczący Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie;

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego wobec burmistrza dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. Rada Miejska. W zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale powierza się wykonywanie określonych czynności prawa pracy Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 16:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 16:02