herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXIX/313/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 89 poz. 813 z dn. 15.11.2005 r. Zmiana Uchwałą Nr XXXIV/358/2006 z dnia 21.02.2006 r. Zmiana Uchwałą Nr XIII/68/2007 z dnia 27.08.2007 r.