herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXVIII/292/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, także wskazania organów do tego uprawnionych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 61 poz. 1354 z dn. 05.08.2005 r.