herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXIV/256/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 14 poz. 247 z dn. 03.02.2005 r. Zmiana Uchwałą Nr XXXVI/392/2006 z dnia 23.05.2006 r. Zmiana Uchwałą Nr XXXVIII/398/2006 z dnia 29.06.2006 r. Zmiana Uchwałą Nr XIII/67/2007z dnia 28.08.2007 r. Zmiana Uchwałą Nr LIX/338/2009 z dnia 25.05.2009 r.