herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXVI/477/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg tj. umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych- publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1125