herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXVI/472/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/380/2009 z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 647 z dnia 30.04.2010 r.