herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXV/444/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 stycznia 2010 r. 2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad sprzedaży lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz nieruchomości zabudowanych lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącymi części składowe tych nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 530 z dnia 28.01.2010 r.