herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXIV/433/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 20, poz. 404 z dnia 11.03.2010 r. Zmiana Uchwałą Nr XXI/335/2012 z dnia 27.03.2012 r. Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/433/2012 z dnia 19.12.2012 r.