herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXII/403/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 października 2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Dziwnów lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 2025 z dnia 30.10.2009 r.