herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXII/380/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 81, poz. 2150 z dnia 04.11.2009 r. Zmiana Uchwałą Nr LXXVI/472/2010 z dnia 15.03.2010 r.