herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała II-15-06 w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu


Uchwała Nr II /15/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu

Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”.

Na podstawie art.84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) - Rada Miejska

w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” wybiera się delegata:

Pana Marka Lisowskiego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Traci moc Uchwała nr IX /74/ 2003 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” działa na podstawie art. 84 ustawy o samorządzie gminnym . Statut stowarzyszenia przewiduje 1 delegata z gminy o liczbie mieszkańców do 10.000 osób . Gmina Dziwnów mieści się w tym przedziale , uprawniona jest więc do wyboru 1 delegata.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 15:59