herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXIX/190/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zasad sprzedaży lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz nieruchomości zabudowanych lokalami o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącymi części składowe tych nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu - publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1662 z dnia 29.08.2008 r. Zmiana Uchwałą Nr LXXV/444/2010 z dnia 28.01.2010 r.