herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/313/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/358/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 102 poz.1758 z dn. 09.10.2007 r.)