herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr-I-1-2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie


Uchwała Nr I /1/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 28 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 13 ust 1 Statutu Gminy Dziwnów - Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania wybiera się Pana Marka Lisowskiego

na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie;

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem Gminy Dziwnów na pierwszej sesji Rada wybiera przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 03-01-2007 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 15:44