herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXV/449/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1416 z dnia 04.04.2013 r.) Zmiana Uchwałą Nr XLIX/574/2014 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1119 z dnia 12.03.2014 r.)