herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXV/448/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1415 z dnia 04.04.2013 r.)