herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXIII/438/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 682 z dnia 06.02.2013 r.) - Zmiana Uchwała Nr XLVI/535/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.11.2013 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 220 z dnia 16.01.2014 r.)