herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXII/415/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 706 z dnia 07.02.2013 r.) Zmiana Uchwałą Nr XLIX/572/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 709 z dnia 17.02.2014 r.)