herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXII/414/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 705 z dnia 07.02.2013 r.) Zmiana Uchwałą Nr XLIX/571/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 708 z dnia 17.02.2014 r.)