herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXV/372/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1827 z dnia 02.08.2012)