herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXI/336/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009 - 2013 ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa. Zachodniopomorskiego poz.1064 z dnia 15.05.2012 r). Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/431/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.