herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXI/335/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/433/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1063 dnia 15.05.2012 r.Tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/433/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.