herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 14.09.2011 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas oznaczony do 3 lat gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawarta ma zostać kolejna umowa, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość ( publikacja -Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 122, poz. 2208 z dn. 24.10.2011 r.)