herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr IX/125/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013 ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 1547 z dn. 18.07.2011r.) Tekst jednolity "Uchwała Nr XXXII/431/2012r." Obwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2012 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 211 z dn. 15.01.2013r.)