herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXVIII/379/2002 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa przekraczającego rok budżetowy w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębach Dziwnów i Międzywodzie, pomiędzy cieśniną Dziwna a Zalewem Kamieńskim do kwoty 51 229,50 zł.