herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr VI/105/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa przekraczającego rok budżetowy w zakresie wydatków związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego tereny położone w miejscowościach: Międzywodzie dla działki nr 827/44 w rejonie ulicy Turystycznej oraz Łukęcin dla części działki nr 514 na cele bazy ratowników plażowych, zgodnie z Uchwałą nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 sierpnia 2007 r., zmienioną Uchwałą Nr V/69/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 lutego 2011 r. do kwoty 12 915,00 zł.