herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr LXXXIX-582-2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Burmistrza Dziwnowa przekraczającego rok budżetowy w zakresie wydatków związanych z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów wg zakresu określonego Uchwałą Nr XXIV/140/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 26 lutego 2008 r. do kwoty 12 500,00 zł.