herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXVIII-412-2006

Uchwała Nr XXXVIII/412/2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/53/99 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów, uchwalonego w dniu 26 maja 1987 r. przez Gminną Radę Narodową uchwałą nr XXVI/114/87, opublikowaną w Dz. Urz. Wojew. Szczecińskiego nr 5, poz. 62 z dnia 12 czerwca 1987 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;     z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska   w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr VII/53/99 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów, uchwalonego w dniu 26 maja 1987 r. przez Gminną Radę Narodową uchwałą   nr XXVI/114/87, opublikowaną w Dz. Urz. Wojew. Szczecińskiego nr 5, poz. 62 z dnia  12 czerwca 1987 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 05-07-2006 22:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 22:46