herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXVIII-399-2006

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 399/2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na użyczenie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 217/24, o powierzchni 1 , 4308 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Międzywodzie, na której usytuowane jest składowisko odpadów komunalnych na rzecz Celowego Związku Gmin RXXI z siedzibą w Nowogardzie, Plac Wolności 5 na okres do czasu zakończenia rekultywacji i monitoringu składowiska.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uzasadnienie;

Związek R-XXI przyjmuje obowiązki Gminy w zakresie gospodarki odpadami. W związku z tym istnieje konieczność przekazanie gruntu, na którym usytuowane jest nieczynne składowisko odpadów w celu jego rekultywacji. Proponuje się formę użyczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 05-07-2006 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 15:25