herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr XXXVI-395-2006

Uchwała Nr XXXVI / 395 /2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 23 maja 2006 r.

W sprawie ustalenia szczegółowości informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze każdego roku.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703,

z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495 - Rada Miejskiej w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowość opracowania informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze każdego roku w formie tabelarycznej wg dz, rozdz. i § klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 27-06-2006 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2006 10:17