herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr XXXV-383-2006

Uchwała Nr XXXV/383/2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Dziwnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128)

Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 854/43 o powierzchni 0,1747 ha, położonej w Dziwnowie przy ul. Dziwnej.

2. Darowiznę przyjmuje się w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 772 o powierzchni 0,1941 ha, stanowiącej własność Gminy Dziwnów, zabudowanej komunalnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz celem utrzymania dotychczasowego ciągu komunikacyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 05-07-2006 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 11:58