herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr XXXV-382-2006

U C H W A Ł A Nr XXXV / 382/ 2006

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie przeprowadzenia kontroli w zakresie zasadności zakupu działki nr 25 położonej w Łukęcinie.

Na podstawie art. 18a, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i § 43 Statutu Gminy – Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje:

§ 1. Zleca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie przeprowadzenie kontroli w zakresie zasadności zakupu działki Nr 25 w Łukęcinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 05-07-2006 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2006 09:29